اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس سمینار خود را اخذ و تمایل به ارائه سمینار خود در ترم دوم سال ۹۵-۹۶ دارند زمان ارائه سمینار به شرح زیر می باشد:

۱- سه شنبه ۹۶/۳/۲ و ۹۶/۳/۹ از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵ ساختمان ابن سینا بلوک A کلاس ۴۱۴

۲- شنبه ۹۶/۳/۶ از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵ ساختمان ابن سینا بلوک A کلاس ۴۰۹

موارد الزامی برای کسب نمره سمینار:

۱- کلیه دانشجویان متقاضی باید حداقل در دو جلسه از جلسات فوق و از ابتدای ساعت در جلسه حاضر باشند. و در هر دو جلسه آمادگی ارائه داشته باشند.

۲- مراجعه دانشجویان در غیر ساعات و تاریخ های مذکور امکان پذیر نمی باشد.

۳-  مجوز ارائه دانشجویان در صورت اخذ نمره کتبی از استاد راهنمای مربوطه می باشد. (جهت دانشجویان ورودی قبل از ۹۴ ، ۱۵ نمره و بعد از ۹۴، ۱۲ نمره به عهده استاد راهنما و مابقی نمره بعد از ارائه شفاهی در تاریخ های فوق الذکر توسط استاد درس روش تحقیق اعمال خواهد گردید.)

۴- تحویل نسخه پرینت شده از گزارش سمینار به همراه فایل پاورپوینت جهت روز ارائه الزامی می باشد.

اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان دکترا

با توجه به بخشنامه جدید معاونت پژوهش دانشگاه کلیه دانشجویانی که پروپوزالشان به تصویب رسیده است، موظفند گزارش پیشرفت رساله خود را هر شش ماه ارائه نمایند. لذا دانشجویان تا زمان دفاع از رساله خود موظفند شهریور و بهمن هر سال گزارشهای خود را که به تایید استاد راهنما رسیده باشد به گروه ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه این گزارشات در موعد مقرر مجوز دفاع برای دانشجو صادر نخواهد شد.

اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان ارشد وردودی ۹۴ گرایش مدارهای مجتمع

دانشجویانی می توانند دروس مدارهای مجتمع یکپارچه ریزموج یا فیلترهای مجتمع را اخذ نمایند که قبلا درس مباحث ویژه (فرکانس بالا) را اخذ و با موفقیت گذرانده باشند. همچنین قبل از انتخاب درس فیلترهای مجتمع با استاد درس آقای دکتر دوستی هماهنگ کرده و اجازه اخذ درس را از ایشان کسب نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت گروه درس را حذف خواهد کرد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

جهت انتخاب استاد راهنمای پروژه کارشناسی ارشد خود از فرم مصوب گروه واقع در فهرست فرمهای مورد نیاز دانشجویان استفاده کرده و پس از تکمیل آن و تایید استاد راهنمای انتخابی برای تایید به گروه تحویل دهید.

اطلاعیه (مهلت ارائه و ثبت نمره سمینار کارشناسی ارشد)

با توجه به دستورالعمل معاونت آموزش واحد آخرین مهلت ارائه و ثبت نمره درس سمینار کارشناسی ارشد بصورت زیر می باشد:

نیمسال اخذ سمینار: نیمسال اول: ۳۰ خرداد سال بعد
نیمسال اخذ سمینار :نیمسال دوم: ۳۰ دی سال بعد

اطلاعیه (فوری): قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

با توجه به اینکه دیده می شود دانشجویان ورودی ۹۴ بعضا دروسی از گرایشهای دیگر متفاوت با گرایش خود اخذ کرده اند، اکیدا توصیه می شود دانشجویان دروس نیمسال دوم را فقط از گرایش خود انتخاب نمایند (مطابق با راهنمای ثبت نام و سرفصل مصوب). در غیر این صورت گروه درسهای این دسته از دانشجویان را حذف کرده و هر گونه عواقب آن برعهده دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه (فوری) قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

دانشجویانی که دروس نیمسال اول خود را با موفقیت گذرانده اند طبق مصوبه گروه حتما دروس روش تحقیق و سمینار را در نیمسال دوم انتخاب نمایند. در صورت عدم انتخاب این دروس هر گونه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود