اطلاعیه (فوری): قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

با توجه به اینکه دیده می شود دانشجویان ورودی ۹۴ بعضا دروسی از گرایشهای دیگر متفاوت با گرایش خود اخذ کرده اند، اکیدا توصیه می شود دانشجویان دروس نیمسال دوم را فقط از گرایش خود انتخاب نمایند (مطابق با راهنمای ثبت نام و سرفصل مصوب). در غیر این صورت گروه درسهای این دسته از دانشجویان را حذف کرده و هر گونه عواقب آن برعهده دانشجو خواهد بود.

اطلاعیه (فوری) قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

دانشجویانی که دروس نیمسال اول خود را با موفقیت گذرانده اند طبق مصوبه گروه حتما دروس روش تحقیق و سمینار را در نیمسال دوم انتخاب نمایند. در صورت عدم انتخاب این دروس هر گونه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود